Estudios

Barcelona y Nou Barris durante la Segunda República

L’actual districte de Nou Barris als anys trenta. Del despertar al trencament. Nou Barris 1897-1936. Finestrelles 9 299-322 (1998). Grup d’Historia de Nou Barris-Can Basté

https://ddd.uab.cat/pub/artpub/1998/199443/fin_a1998n9p299.pdf

https://www.raco.cat/index.php/Finestrelles/article/view/214543

L’Ajuntament de Barcelona 1931-1939. República, guerra i revolució. L’Ajuntament de Barcelona (1931-1939). 2009. Ferran Aisa

L’Ajuntament de Barcelona en el marc del Front d’Esquerres. 1984. Ramón Alquézar

La Barcelona d’ERC, 1931-1939. Imatge i Patrimoni. Ebre 38(9): 231-256 (2019). David Íñiguez Gràcia, Ann Elizabeth Wilson Dally

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7310996

El cinturón rojinegro. Radicalismo cenetista y obrerismo en la periferia de Barcelona (1918-1939). 2004. Juan José Gallardo Romero, José Luis Oyón

El Decret de municipalització de la propietat urbana de l’11 de juny del 1937 i la «Nova economia urbana”. Recerques: història, economia, cultura 2: 223-228 (1972). Francesc Roca

https://www.raco.cat/index.php/Recerques/article/view/140132/241289

https://www.raco.cat/index.php/Recerques/article/view/140132

La gestió de l’Ajuntament de Barcelona republicà (1931-1936). 2019. Alexandre Solano Budé

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/130637/1/01.ASB_TESI.pdf

La huelga de alquileres y el Comité de Defensa Económica : Barcelona, abril-diciembre 1931, Sindicato de la Construcción de CNT. 2019. Manel Aisa Pàmpols

https://botiga.ellokal.org/wp-content/uploads/2020/03/MANEL-AISA-Huelga-de-alquileres_web.pdf

Los orígenes de la vivienda social en Barcelona. Las cooperativas de viviendas en el primer tercio del siglo XX. Mercé Tatjer Barcelona-Montreal: desarrollo urbano comparado: 413-434 (1998). ISBN 84-475-2025-0

http://www.ub.edu/geocrit/tatjbcn.htm

La Prosperitat : Arrels històriques. 2019. Mercè Abeyà

Records d’escola : Grup Escolar Hermenegildo Giner de los Ríos : Alumnes dels anys trenta. 2008. Dora Serra i Espada. ISBN: 9788498500974

https://issuu.com/maperdf/docs/records_escola_complet

Records de la República. Petit Arxiu 44 (2006). Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris

Catalunya durante la Segunda República

Atlas electoral de Catalunya durant la Segona República : Orientacio del vot, participació i abstenció. 1986. Mercè Vilanova. ISBN: 978-8474102390

https://fundaciobofill.cat/uploads/docs/j/x/0/8/y/6/4/l/4/ee_05.pdf

La autonomía catalana durante la Segunda República (1931-1939). Arbor 109(426): 1-35 (1981)

Catalunya, republicana i autònoma : 1931-1936. 1984. Fèlix Cucurull. ISBN 8474101549

Los debates del Estatuto de Autonomía de Cataluña en las Cortes Republicanas (mayo-agosto de 1932). El idioma catalán y el sistema escolar. Historia Actual Online 4: 35-42 (2004). Xavier Tornafoch Yuste

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=875879

L’ensenyament a la Catalunya republicana. Salomó Marquès i Sureda

https://www.raco.cat/index.php/QuadernsVilaniu/article/view/107728/135375

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7458790

Ensenyar a pensar : En memòria dels mestres de la República. 2013. Salomó Marquès Sureda

http://memoria.gencat.cat/web/.content/00_publicacions/MD/documents/ensenyar_pensar_v5.pdf

Nacionalismos, regionalismos y autonomÌa en la Segunda República. Pasado y memoria: Revista de Historia Contemporánea 2: 1-77 (2003). Justo Beramendi González

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/713/1/Beramendi%20Gonzalez-Nacionalismos.pdf

Sanitat a Catalunya durant la República i la Guerra Civil. Política i organització sanitàries: l’impacte del conflicte bèl·lic. 2005. Carles Hervás i Puyal

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/7467/tchp.pdf

https://www.tdx.cat/handle/10803/7467

España durante la Segunda República

La ciencia española en la Segunda República y la historiografía. Revista de historiografía 29: 119-140 (2018). Álvaro Ribagorda

https://doi.org/10.20318/revhisto.2018.4232

Ensenyar a pensar. En memòria dels mestres de la República. 2013. Salomó Marquès Sureda

http://memoria.gencat.cat/web/.content/00_publicacions/MD/documents/ensenyar_pensar_v5.pdf

Las fuerzas políticas en la Segunda República española. Bulletin d’Histoire Contemporaine de l’Espagne 51: 1-351 (2017)

https://doi.org/10.4000/bhce.627

República i republicanisme (Fondo de documentos de la UAB)

https://ddd.uab.cat/record/53031?ln=ca

Guerra Civil y represión franquista

1937, éxodo Málaga Almería : Nuevas fuentes de investigación. 2016. Andrés Fernández Martín, María Isabel Brenes Sánchez. ISBN: 978-8494367144

1939, l’ocupació franquista de Catalunya. Ebre 38 6: 51-79 (2011). Pelai Pagès i Blanch

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3987268

Aunque me tires el puente : Memoria oral de la batalla del Ebro. 2004 Gabriel Cardona, Juan Carlos Losada. ISBN: 9788403095786

Barcelona: 800 días bajo las bombas

http://btvdatalab.github.io/barcelona-800-dies-sota-bombes-/webDoc.html

http://btvdatalab.github.io/barcelona-800-dies-sota-bombes-/navegable.html

Els bombardeigs de Barcelona durant la Guerra Civil (1936-1939). 1999. Joan Villarroya i Font. ISBN: 9788484150978

Catalunya bombardejada. 75è aniversari dels bombardeigs a la població catalana i a les infraestructures catalanes. 2012. Memorial Democràtic

http://memoria.gencat.cat/web/.content/00_publicacions/MD/documents/CatalunyaBombardejada_DossierEducatiu_web.pdf

La ciudad de los refugios. Catálogo de los refugios antiaéreos de Barcelona

https://ajuntament.barcelona.cat/arqueologiabarcelona/refugis/es/

Com es viu una guerra civil? Què sabia i què ha après l’alumnat de 4t d’ESO de l’Institut Escola Trinitat Nova sobre la Segona República espanyola i la Guerra Civil. 2019. Núria Picas Rodoreda

https://ddd.uab.cat/pub/trerecpro/2019/hdl_2072_363400/PicasRodoredaNuria_TFM2019.pdf

https://ddd.uab.cat/record/214396?ln=ca

La comisión de la industria de guerra de Cataluña (1936-1938). Ebre 38 3: 1-22 (2008). Pelai Pagès i Blanch

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4042601

Los crímenes del franquismo. 2014. Crónica Popular

Cronología de la guerrilla antifranquista (1936-1965). Ebre 38 1: 1-4 (2003). Pelai Pagès i Blanch

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4042534

La Guerra Civil española. 2016. Paul Preston. ISBN: 978-8499926384

La Guerra Civil española. 2020. Hugh Thomas. ISBN: 978-8466344692

La Guerra Civil española (formato cómic). 2018. Paul Preston y José Pablo García. ISBN: 978-8499926032

La instrucció militar republicana durant la guerra civil espanyola (1937-1939): el cas català. Ebre 38 3: 1-20 (2008). Francesc Closa i Salinas

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4042627

La justicia de Queipo. 2005. Francisco Espinosa. ISBN: 978-8484326915

La justicia revolucionaria i popular a Catalunya (1936-1939). Ebre 38 2: 1-14 (2004). Pelai Pagès i Blanch

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4044855

Llista de procediments judicials militars. Llei 11/2017, del 4 de juliol, de reparació jurídica de les víctimes del franquisme

https://anc.gencat.cat/web/.content/anc/noticies/Documents/20171101_actualitzacio_PC_llei_victimes.pdf

Maestros de la República : Los otros santos, los otros mártires. 2016. María Antonia Iglesias. ISBN: 9788490606636

Memòria de la guerra a Catalunya. Ebre 38 3: 1-9 (2008). Pelai Pagès i Blanch

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4045040

Les Milícies Antifeixistes de Catalunya. 21 de juliol – 31 de desembre de 1936. 2017. Gonzalo Berger Mulattieri

http://hdl.handle.net/10803/418803

Oblits de rereguarda: els refugis antiaeris a Barcelona (1936-1939). 1998. Judit Pujadó i Puigdomènech

La política de la venganza. 2014. Paul Preston. ISBN: 978-8499423098

Procediments judicials militars sumaríssims de l’Arxiu ddel Tribunal Militar Territorial Tercer de Barcelona 1939-1980

https://anc.gencat.cat/web/.content/anc/documents/arxiu/Publicacions/GUIA_SUMARISSIMS.pdf

Queipo de llano : Sevilla, verano de 1936. 1986. Ian Gibson. ISBN: 978-8425317736

Víctimes. 1936-1945. 2019. Sònia Garangou i Assumpta Mercarder

http://memoria.gencat.cat/ca/actualitat/detalls/publicacio/Victimes.-1936-1945

Virtual Museum of the Spanish Civil War – Museo Virtual de la Guerra Civil Española

https://www.vscw.ca/es

Las mujeres durante la Segunda República

Le Donne del POUM. Ebre 38 5: 95-102 (2010). Isabella Lorusso

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4851819

Les Dones del PSUC. 2013. Soledad Bengoechea Echaondo

Dones revolucionàries en la guerra civil. Mares combatives, milicianes i feministes. Ebre 38 9: 13-43 (2019). Rosa Monlleó Peris

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7310997

La lluita per l’oportunitat de viure. Les dones durant la Segona República, la guerra, el franquisme i la construcció de la democràcia. 2010. Isabel Segura Soriano

http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/portal_social/import/sensepublisher/sn0097.pdf

La Presó de Dones de les Corts (1939-1959). 2010. Ma. Pilar Molina Javierre. ISBN: 978-84-9850-255-8

Testimonios

95 Batallón Soldados Trabajadores. 1999. Isaac Arenal Cardiel

http://memoriarenbideak.eus/category/documentos/

Añorando la República. 1997. Roque Yuste Giménez

https://www.memoriacatalunya.org/assets/pdf/Libro_Roque.pdf

http://docplayer.es/30496704-Anorando-la-republica-autor-roque-yuste-gimenez.html#show_full_text

Mi casa de Málaga : Memorias de un aristócrata escocés en la España Republicana. 2010. Sir Peter Chalmers-Mitchell. ISBN: 978-8484725152

Un hombre llamado Honorato. 2011. Conchita Cortés

https://issuu.com/avvtrinitatnova/docs/un_hombre_llamado_honorato

Madrugadas de sangre. Un testimonio real de la Guerra Civil. 2005. Rafael Lora Lora. 9788497333917

Memorias de mi juventud perdida. Infancia, República, prisiones y otras vivencias. 2015. Juan Medina Sánchez. ISBN: 978-84-606-7490-0

https://noubarrisperlarepublica.org/wp-content/uploads/2022/09/Memorias_de-mi_juventud_perdida_2015_Juan_Medina_Sanchez.pdf