Enllaços Nou Barris

Acción Comunitaria en Can Peguera
https://pccanpeguera.wordpress.com/

Acción contra la Violencia Doméstica
https://www.facebook.com/acciocontralaviolenciadomestica/

Asociación Lola, no estás sola
https://lolanoestassola.org/

Associació 500×20
http://500×20.prouespeculacio.org/

Assemblea d’aturats i aturades de Nou Barris
https://assemblea-aturats-nou-barris.webnode.es/

Assemblea Groga de Nou Barris
https://assembleagroga9barris.wordpress.com/

Associació amb Cor de Dona Zona Nord
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016294997164

Associació de Famílies per la Salut Mental de Nou Barris (AFEM Nou Barris)
https://www.facebook.com/afemdenoubarris/

Associació Sociocultural La Cosa Nostra – Casal de Barri La Cosa Nostra
https://cosanostra9b.wordpress.com/

Associació de Veïnes i Veïns Ciutat Meridiana
https://avvcmeridiana.wordpress.com/

Associació de Veïnes i Veïns Can Peguera
http://www.canpeguera.com/

Associació de Veïnes i Veïns Canyelles

Associació de Veïnes i Veïns Guineueta

Associació de Veïnes i Veïns Pont del Drac-Renfe Meridiana

Associació de Veïnes i Veïns de Prosperitat
https://www.prosperitat.org/

Associació de Veïnes i Veïns Porta
http://avvporta.blogspot.com/

Associació de Veïnes i Veïns Roquetes
https://www.facebook.com/av.roquetes

Associació de Veïnes i Veïns Torre Baró
https://www.facebook.com/avvtorrebaro.noubarris

Associació de Veïnes i Veïns Torre Llobeta-Vilapicina
https://www.facebook.com/torrellobeta.vilapicina/

Associació de Veïnes i Veïns Trinitat Nova
https://www.facebook.com/avv.trinitatnova

Associació de Veïnes i Veïns Turó de la Peira
https://www.facebook.com/avvturo/

Associació Salut i Agroecologia (ASIA)
https://associaciosalutiagroecologia.wordpress.com/

Associació per la sensibilització envers la discapacitat Nou Barris (ASENDI NB)
https://www.asendinb.com/

Associació Sociocultural El Torrent
https://www.facebook.com/associacio.eltorrent

Asociación Sociocultural La Indomable
https://www.facebook.com/asociacionlaindomable/

Ateneu la Bòbila de Porta
https://ateneulabobila.org/

Ateneu Popular 9 Barris
https://ateneu9b.net/

9 Barris Imatge
https://www.9barrisimatge.org/

betevé
https://beteve.cat/

Can Basté
https://www.canbaste.com/

Can Valent. Hort comunitari d’autogestió veinal
https://canvalent.wordpress.com/inicio/

Casal de Barri Prosperitat
https://www.casalprospe.org/

Casal de Barri Torre Baró
https://www.barcelona.cat/casalsdebarri/torrebaro/es/
https://www.barcelona.cat/casalsdebarri/torrebaro/ca/

Casal de Barri Trinitat Nova
https://www.barcelona.cat/casalsdebarri/trinitat-nova/es/
https://www.barcelona.cat/casalsdebarri/trinitat-nova/

Casal de Barri Vallbona
https://www.barcelona.cat/casalsdebarri/vallbona/es/
https://www.barcelona.cat/casalsdebarri/vallbona/ca/

Casal de Barri Verdun
https://www.barcelona.cat/casalsdebarri/verdun/es/
https://www.barcelona.cat/casalsdebarri/verdun/ca

Casal de Joves Guineueta
https://cjguineueta.wordpress.com/

Casal de Joves de Prosperitat
http://www.cjprospe.net/
http://www.cjprospe.net/cat/

Centre Cívic Can Verdaguer
http://canverdaguer.com/

Centre Cívic Torre Llobeta
https://ajuntament.barcelona.cat/centrescivics/es/centre-civic/centre-civic-torre-llobeta
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/torrellobeta

Centro Cívic Zona Nord
https://ajuntament.barcelona.cat/centrescivics/es/centre-civic/centre-civic-zona-nord
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/zonanord

Centre d’Estudis Populars i Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris
http://arxiuhistoric.blogspot.com/

Centre Ton i Guida
http://www.toniguida.org/

Coordinadora Ampa Nou Barris
https://coordinadoraampa9barris.wordpress.com/

Coordinadora d’Associacions de Veïns i Entitats de Nou Barris

Coordinadora Cultural 9 Barris
https://coordinadoracultural9b.wordpress.com/

Coordinadora d’Entitats de la zona del Servei d’Atenció Primària (SAP) Muntanya
https://www.facebook.com/groups/686070281416203/user/100015470912980/

Coordinadora de Residències de la Gent gran 5+1
https://www.coordinadoraresidencias.com/
https://ca.coordinadoraresidencias.com/

Districte de Nou Barris
https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/es
https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca

Ecologistes en Acció
https://www.ecologistasenaccion.org/federaciones/catalunya/

Espai Jove Les Basses
http://lesbasses.org/

Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB)
https://favb.cat/

Fundació Pare Manel
http://www.paremanel.org/

Invisibles
https://ctoniguida.wixsite.com/invisibles

Joves 9Barris Sud
https://jovesnoubarrissud.wordpress.com/

Kasal de Joves Roquetes (KJR)
https://kasaljovesroquetes.wordpress.com/

Marea Pensionista Nou Barris
https://www.facebook.com/mareapensionista9barris/about/

La Masia de la Guineueta
https://www.lamasiadelaguineueta.org/

Notícies de Nou Barris
https://noubarris.org/

Nou Barris LGBTI
https://www.facebook.com/NouBarrisLGBTI/

Nou Barris Televisió
http://www.noubarris.net/web40/

Plan Comunitari de Roquetes
http://pcroquetes.blogspot.com/

Plan Comunitari de Verdun
http://www.pcverdum.org/

Punts de Defensa dels Drets Laborals
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/assetsocupacio/programes/pagina49049/conoce-tus-derechos.dohttps://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/assetsocupacio/programes/pagina49049/coneix-els-teus-drets.do

Punt d’Informació i Atenció a les Dones de Nou Barris
https://guia.barcelona.cat/es/detall/punt-d-informacio-i-atencio-a-les-dones-de-nou-barris_99400029783.html
https://guia.barcelona.cat/ca/detall/punt-d-informacio-i-atencio-a-les-dones-de-nou-barris_99400029783.html

Òmnium Cultural Nou Barris
https://www.omnium.cat/ca/seus/nou-barris/

Ràdio RSK
http://www.radiorsk.info/

Relligant Nou Barris
http://www.noubarris.net/relligantnb/

Servei Educatiu Nou Barris
https://serveiseducatius.xtec.cat/noubarris/

Sindicat de Llogaters
https://sindicatdellogateres.org/es/
https://sindicatdellogateres.org/

SOS Racisme
http://www.sosracisme.org/

Userda 9
http://userda-9.blogspot.com/

Vall de Can Masdeu
https://www.canmasdeu.net/?lang=es
https://www.canmasdeu.net/

Vallbona Viu
https://www.facebook.com/vallbonaviu
http://www.ruralitzem.cat/places/vallbona-viu/#address

Taula de Franja de 9Barris
https://tauladefranja9barris.wordpress.com/

Xarxa 9 Barris Acull
https://9bacull.org/

Xarxa BCN Antirumors
https://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/es/estrategia-bcn-antirumores/redbcnantirumores
https://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca/estrategia-bcn-antirumors/xarxabcnantirumors

Xarxa d’intercanvi de Coneixements Nou Barris
https://xarxaintercanvidenoubarris.blogspot.com/