Tarda de cinema: Laietana, 43. El cau de la Bèstia i Las 13 Rosas

Les televisions públiques disposen d’un ampli catàleg amb vídeos de qualitat i accés gratuït..

Avui recomanem el documental Laietana, 43. El cau de la Bèstia emitido en Sense Ficció de TV3, que tracta de les tortures a la Jefatura Superior de Policía de Barcelona i on apareixen els casos de Pep Martínez Barceló, Antonio Quijada Pérez i Antonio Silva Pérez, tots tres veïns de Nou Barris.

RTVE va reposar la pel·lícula Las 13 Rosas que rememora la història d’un grup de dones de les Juventudes Socialistas Unificadas afusellades per la dictadura de Francisco Franco el 5 d’agost de 1939.

Laietana, 43. El cau de la Bèstia. 2024. Jaume Domènech Barcons

https://www.ccma.cat/3cat/laietana-43-el-cau-de-la-bestia/noticia/3257241/

Las 13 rosas. 2007. Emilio Martinéz Lázaro

https://www.rtve.es/play/videos/somos-cine/trece-rosas/7051525/