Descoberta l’entrada des del pati del Grup Escolar Hermenegildo Giner de los Ríos al refugi antiaeri R0647

El veïnat de Can Peguera sempre ha recordat l’entrada al refugi antiaeri que hi havia al pati del Grup Escolar Hermenegildo Giner i les obres del Balcó d’Equipaments han localitzat tres noves portes d’accés.

El refugi R0647 és el més gran i conegut a Nou Barris, el va excavar el veïnat de Can Peguera sota El Turó de la Peira durant la Guerra Civil i tenia quatre entrades al carrer de Cornudella (carrer 19) i una altra al pati de l’antiga escola. Els accessos donaven pas a uns corredors recoberts amb maons, traçats en ziga-zaga per a frenar les ones expansives de les bombes i que, teòricament, havien d’haver enllaçat amb una galeria paral·lela al carrer de Cornudella.

Descobert l’accés del refugi antiaeri utilitzat durant la Guerra Civil pels escolars de Can Peguera. 2022. Ruth Rodríguez. betevé

https://beteve.cat/societat/descobert-acces-refugi-antiaeri-antiga-escola-can-peguera/

Refugi antiaeri R0647. La ciutat dels refugis. Catàleg dels refugis antiaeris de Barcelona. Ajuntament de Barcelona

https://ajuntament.barcelona.cat/arqueologiabarcelona/refugis/es/?s_id=955