República és per eixamplar la democràcia – 2018

Dissabte 14 d’abril, manifestació. A les 10:30 h ens trobarem en la plaça de
Virrei Amat per a anar a la plaça de la República. Després, discursos i actuacions.

10è Aniversari de la Taula Unitària de Nou Barris per la República.


Organitza: Taula Unitària de Nou Barris per la República