Tu també ens pots ajudar a reconstruir la memòria històrica de Nou Barris: ens falten dades de moltes persones

La pàgina web de la Taula Unitària de Nou Barris per la República intenta recollir i difondre els noms de les persones que es van comprometre en la defensa de la legalitat republicana, el moviment veïnal o patiren la repressió de la dictadura franquista i, dos anys de feina, ens han permès recuperar molta información (La gent de Nou Barris i Els espais de Memòria Històrica a Nou Barris), però també ens falten dades d’una llarga llista de persones.

Ens agradaria que les seves amistats o familiars ens ajudin a ampliar i corregir les referències omplint aquest formulari

En Robert Ruiz Sánchez, col·laborador de la Taula des de fa molts anys, ens va explicar els inicis de l’AVV Guineueta, on hi col·laboraren la Quimeta (PSC) i en Salines (PSUC), i ens agradaria posar els seus noms complets.

Altres persones vinculades amb l’associacionisme veïnal de Nou Barris de les que no tenim els dos cognoms són: la Mercedes Hidalgo, la Manela Medina, en Jordi Mena, en Manuel Rodríguez, la Puri Santander i en Francisco Serrano de Les Roquetes; en “Pocholo” i la Carme Vilà de Torre Baró; en Rafel Saladrigues de La Trinitat Nova; en Luis Peria, en José Ramírez, la Carmen Riaño i en Manuel Siles de Vallbona; en Francisco Alarcón, en Francisco Martínez “Chapo”, en Miguel Rojo, la Teresa Salvador i en Joan Torrent del Verdum; n’Antonio Forés i n’Enrique Seijas de la primera junta de l’AVV 9 Barris; els noms del veïnat que impulsà l’AVV Vilapicina i La Torre Llobeta o les seccions de Ciutat Meridiana i La Guineueta Vella-Canyelles de l’AVV 9 Barris.

En Robert també ens va facilitar unes fitxes antigues d’afiliació al PSUC dels barris de Porta, El Turó de la Peira i Vilapicina i La Torre Llobeta per a dipositar-les a l’Arxiu Nacional o al Museu d’Història de Catalunya. Hem revisat els noms de les persones que van néixer abans de la Guerra Civil i, malgrat que s’hauria de fer una recerca en profunditat, hem obtingut uns resultats positius amb alguns (José Andrés González, Genoveva Andrés Nieto, Basilio Cabanillas Pérez, Lorenza García Pérez i Pedro López San Vicente), mentre que en uns altres només podem especular (Juan Cánovas, Joaquín Galán Rodríguez i Ángel Lozoya López) o no trobem cap informació (Juan Alemany Font, Antonio García Serrano, Maurici González, Antonio Leria Carbajal, Manuel Marín Rubió, Consuelo Ortega Galán i Sebastián Ruiz Andreu).

José Andrés González (Pola de Gordón 1918 – ?). Treballador de la construcció i soldat republicà. Es va comprometre amb la classe treballadora militant a les JSU i combatent amb l’Exèrcit Popular durant la Guerra Civil. Va exiliar-se a França després de la derrota republicana, la dictadura franquista li declarà pròfug per no incorporar-se als Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, retornà juntament amb la Genoveva Andrés Nieto i la Isabel Andrés Andrés, s’establiren a Porta i milità al PSUC.

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/10102631

Genoveva Andrés Nieto (Villasarracino 1925 – Badalona 2012?). Apareix a les llistes de la infància evacuada per l’Asistencia Social de Santander a França o Noruega durant la Guerra Civil. Va exiliar-se a França després de la derrota republicana, retornà juntament amb en José Andrés González i la Isabel Andrés Andrés, s’establiren a Porta i milità al PSUC.

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/10100538

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/10100265

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/11447980

Basilio Cabanillas Pérez (Zalamea de la Serena 1919 – ?). Jornaler. Podria haver estat soldat durant la Guerra Civil, el Tribunal Militar Territorial 1º de Madrid li jutjà al Consell de Guerra sumaríssim 381 | Legajo 8027 i condemnà a sis anys de presó. Va sortir el 1942 del càrcer de Badajoz, s’establí a Vilapicina i La Torre Llobeta i milità al PSUC.

https://todoslosnombres.org/personas/basilio-cabanillas-perez/

https://buscar.combatientes.es/resultados/Basilio/CABANILLAS/Perez

https://www.boe.es/gazeta/dias/1942/07/30/pdfs/BOE-1942-211.pdf

Juan Cánovas (Llano de Alrreal o Llano del Beal? – ?). Rellotger. Es va comprometre amb la classe treballadora militant a les JSU o el PCE, podria haver estat soldat durant la Guerra Civil, no sabem si la dictadura franquista li represalià, s’establí a Vilapicina i La Torre Llobeta i milità al PSUC.

Joaquín Galán Rodríguez. Es va comprometre amb la classe treballadora militant a les JSU, el PCE o el PSUC durant la República i la Guerra Civil. Podria ser una persona que va pertànyer al Grupo Pasionaria del Socorro Rojo Internacional a Cartagena o alguna de les jutjades pel Tribunal Militar Territorial 1º de Madrid als Consells de Guerra sumaríssims 118528 | Legajo 6717, 158529 | Legajo 5079 (Joaquín Galán Rodríguez) o 2663 | Legajo 5898 (Joaquín Saturnino Galán Rodríguez). Es va establir a Porta i milità al PSUC.

https://www.combatientes.es/ListadodeProcedimientosTMT1G.htm

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/10378165

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/11289521

Lorenza García Pérez (Tarazona de la Mancha 1918 – ?). Es va comprometre amb la legalitat republicana essent regidora a Tarazona de la Mancha durant la Guerra Civil, no sabem si la dictadura franquista li represalià, s’establí a Porta i milità al PSUC.

Antonio García Serrano (Sant Cugat del Vallès 1921 – ?). Venedor ambulant. Podria haver estat soldat durant la Guerra Civil, no sabem si la dictadura franquista li represalià, s’establí a Vilapicina i La Torre Llobeta i milità al PSUC.

Mauricio González (1905 – ?). Es va comprometre amb la classe treballadora militant al PCE o el PSUC durant la Guerra Civil, no sabem si la dictadura franquista li represalià, s’establí a Vilapicina i La Torre Llobeta i milità al PSUC.

Antonio Leria Carbajal (Pallares 1919 – ?). Podria haver estat soldat durant la Guerra Civil, s’establí a Vilapicina i La Torre Llobeta i milità al PSUC.

Pedro López San Vicente (Zaragoza 1919 – ?). Podria haver estat soldat durant la Guerra Civil, el Tribunal Militar Territorial 3º de Barcelona li jutjà al Consell de Guerra sumaríssim 003545 i condemnà a vuit anys de presó. Va sortir el 1943 del càrcer de Lleida, s’establí a Vilapicina i La Torre Llobeta i milità al PSUC.

https://buscar.combatientes.es/resultados/Pedro/Lopez/Sanvicente

https://www.combatientes.es/ListadodeProcedimientosTMT3BarcelonaL2.htm

https://banc.memoria.gencat.cat/ca/results/privacio_llibertat/4597

Ángel Lozoya López (1913 – ?). Podria haver estat soldat durant la Guerra Civil i té una fitxa als Archivos de la Delegación Nacional de Servicios Documentales per desafecció a la dictadura franquista, s’establí a Vilapicina i La Torre Llobeta i milità al PSUC.

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/11683774

Manuel Marín Rubió (Barcelona 1917 – ?). Tècnic elèctric i sindicalista. Podria haver estat soldat durant la Guerra Civil, s’establí a Vilapicina i La Torre Llobeta, milità al PSUC des dels anys quaranta y fou sindicalista de les clandestines CCOO a ESESA i FECSA.

https://www.unidadylucha.es/index.php?option=com_content&view=article&id=2523:entrevista-al-camarada-miguel-guerrero&catid=17&Itemid=113

Consuelo Ortega Galán. Es va comprometre amb la classe treballadora militant a les JSU, el PCE o el PSUC durant la República i la Guerra Civil, no sabem si la dictadura franquista li represalià, s’establí a Porta i milità al PSUC.

Sebastián Ruiz Andreu (Barcelona 1922 – ?). Mecànic de la RENFE. Es va establir a Vilapicina i La Torre Llobeta i milità al PSUC.

Hem trobat referències que ens agradaria completar amb els noms complets perquè van ser persones que tornaren de l’exili i/o estigueren vinculades amb organitzacions clandestines durant la dictadura franquista:

Cañadas y Gascón. Aquesta parella de La Prosperitat formava part de l’aparell de propaganda del PSUC i distribuïa la revista Treball.

Isabel. Es va comprometre amb la classe treballadora militant a les JSU, el PCE o el PSUC durant la Guerra Civil, s’exilià a l’URSS després de la derrota republicana, retornà i s’establí a la plaça de santa Eulàlia 13 de Vilapicina i La Torre Llobeta.

Juan. Tenia una fusteria al carrer de Formentera des d’on en Gabriel Márquez Tena “Tito” distribuïa la propaganda de les CCOO.

Manolo López y Paquita. Van tornar de l’exili i feien servir el seu domicili al carrer de Cartellà com a pis de seguretat pels dirigents del PSUC (Gregorio López Raimundo, Miguel Núñez González, Josep Serradell i Pérez…).

María Mas Albareda. Va tornar el 1971 de l’exili juntament amb n’Agustín Arcas Merlos (CNT, UGT i PCE-PCC-PSUC-PCC) i s’establiren a La Guineueta.

Aurelio Molinos. Va viure a La Guineueta i, segons sembla, que imprimia la propaganda d’alguna organització clandestina.

Els propietaris d’un pis al carrer del Pou. N’Ángel Rozas Serrano “García”, “Máximo” i “Ancar” (HOAC, CNT als anys quaranta i després de les CCOO i PSUC-ICV) es va amagar a un pis del carrer del Pou de La Prosperitat durant l’Estat d’Excepció de 1969, que una família de cognom Martínez li facilità.

Els propietaris d’un pis al passeig de Valldaura. En Josep Maria Folch i Torres (JOC, CCOO i PSUC-ICV-BeC) es va amagar el 1965 durant quatre mesos a un lloc no identificat al passeig de Valldaura que algú li facilità.

Josep Sanchís Pijuan. Es va comprometre amb la classe treballadora afiliant-se a la CNT durant la Segona República. Podria haver estat soldat durant la Guerra Civil, s’establí a La Trinitat Nova, fou sindicalista de les clandestines CCOO a l’empresa Mateu i Soler, el Tribunal de Orden Público li jutjà per participar en l’organització de la commemoració de l’1 de Maig de 1968 al parc del Turó de la Peira i milità al PSUC i el PCC.

Tomasa Vidal Ramos. Es va exiliar a l’URSS després de la derrota republicana, retornà juntament amb n’Andrés Escrich Huguet (PSUC) i s’establiren a La Trinitat Nova.

Un cas que ens agradaria solucionar és el de José César (CNT), responsable de Sub-Comité de Defensa de la Barriada de Verdún i alcalde de barri de la zona de La Prosperitat, Les Roquetes, El Verdum i part de Porta fins als Fets de Maig de 1937, quan en Salvador Alloza i Alloza (ERC) li substituí al càrrec. Pot ser que l’Ajuntament de Barcelona va destituir-li o la Generalitat de Catalunya li detingué, encara que també caldria investigar si és una de les víctimes dels enfrontaments: en César Fernández de les JJLL d’Harmonia de Palomar.

El Sub-Comité de Defensa de la Barriada de Verdún era format pels milicians n’Anselmo Casas, en Tomás Cobo, en Linares, en Félix Lorente, en Juan Lorente Gómez, en Juan Lorente López, n’Antonio Ribera i en José Vila, alguns testimoniatges diuen que la dictadura va fer detencions i ignorem el destí de la resta. El Tribunal Militar Territorial 3r de Barcelona va jutjar al Consell de Guerra sumaríssim 008935 a una persona anomenada Felix Lorente Almansilla i al 008934 a en Juan Lorente Gómez.

També tenim noms de la militància de CNT, la FAI i les JJLL a La Prosperitat (Joan Oller Prats) i Can Peguera (Eugenio Galileo, José Costa Ferrer, Pablo Mayo Mayo, Tomás Rodríguez Martínez) on el rastre es perd, fins i tot, abans de l’inici de la Guerra Civil. D’uns altres necessitem alguna informació complementària:

Santiago Bilbao Larregola (CNT) no sabem si va viure a Can Peguera o només hi passà per a impulsar la vaga dels lloguers.

Francisca Bosch Esfer, Francisco i Helios Piedra Bosch. No sabem si la família d’en José Piedra Vázquez (Ateneu Llibertari del Clot, Ateneo Libertario de Verdún, CNT i FAI) va acompanyar-li al seu exili a França.

Joan Doménech Borja. Va viure a les Cases Barates d’Horta (Can Peguera), es comprometé amb la classe treballadora militant a les JJLL. Podria haver estat milicià a leas columnes de la CNT durant la Guerra Civil i enviat als Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores.

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/12103635?nm

Redacció de Solidaridad Obrera i Tierra y Libertad. La Lola Iturbe Arizcuren i en Juan Manuel Molina Mateo van viure en Can Peguera, però podria ser que també ho fessin altres periodistes.

En Miquel Roman Pérez fa temps reconstrueix la història d’ERC a Nou Barris durant el període republicà i ha recuperat diversos documents de l’Archivo General de la Guerra Civil Española a Salamanca amb noms dels responsables del Casal Català Republicà de Les Roquetes, el Centre Federal d’Esquerra de La Prosperitat i el Centro Republicano Federal de La Prosperitat:

Josep Barrera. Va impulsar el Casal Català Republicà de Les Roquetes i no sabem si la dictadura franquista li represalià.

Roc Boronat Fabra. Va viure a Sant Andreu de Palomar, impulsà el Casal Català Republicà de Les Roquetes i no sabem si la dictadura franquista li represalià.

Lluís Colomé. Va ser el president del Casal Català Republicà de Les Roquetes i no sabem si la dictadura franquista li represalià.

Carles Calafell. Va ser el secretari del Casal Català Republicà de Les Roquetes i no sabem si la dictadura franquista li represalià.

Josep Coma. Va impulsar el Casal Català Republicà de Les Roquetes i no sabem si la dictadura franquista li represalià.

Antoni Compte. Va impulsar el Casal Català Republicà de Les Roquetes i no sabem si la dictadura franquista li represalià.

Adolf Costa Ballester. Va viure a La Prosperitat, fou el vicepresident del Casal Català Republicà de Les Roquetes i podria haver estat processat pel Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo.

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/7363476?nm

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/7456418?nm

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/7496436?nm

Joan Damià Ibarra. Va viure a Sant Andreu de Palomar, impulsà el Casal Català Republicà de Les Roquetes i l’Annex II del llibre Els fets del 6 d’octubre de 1934 de Manel López Esteve esmenta a un auxiliar de secretaria de la Presidència de la Generalitat amb el mateix nom i cognoms que estigué detingut uns dies al vaixell-presó Ciudad de Cádiz. No sabem si la dictadura franquista li represalià.

https://www.editorialbase.cat/fitxers/FetsOctubre_Annex2.pdf

Josep Faixó Oliver. Va viure a La Prosperitat, fou el president del Casal Català Republicà de Les Roquetes i no sabem si la dictadura franquista li represalià.

R. González. Va ser el president del Centre Federal d’Esquerra de La Prosperitat i no sabem si la dictadura franquista li represalià.

Manuel Herrero. Va ser el president del Centro Republicano Federal de La Prosperitat i no sabem si la dictadura franquista li represalià.

Constantí Igual. Va ser el president del Casal Català Republicà de Les Roquetes i té una fitxa als Archivos de la Delegación Nacional de Servicios Documentales per desafecció a la dictadura franquista.

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/11661129

Gerónimo Lázaro Pescador. Va ser el secretari del Centro Republicano Federal de La Prosperitat i té una fitxa als Archivos de la Delegación Nacional de Servicios Documentales per desafecció a la dictadura franquista.

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/11702819

Josep Ortiz i García. Va ser el president del Centre Federal d’Esquerra de La Prosperitat i no sabem si la dictadura franquista li represalià.

Joan Ribas i Grau. Va viure a La Prosperitat i impulsà el Casal Català Republicà de Les Roquetes. Podria ser un mestre acomidat per la Comisión Depuradora de la dictadura franquista mitjançant l’Expediente de depuración de maestros nacionales 32/13354 i/o tenir una fitxa als Archivos de la Delegación Nacional de Servicios Documentales per desafecció a la dictadura franquista.

http://pares.mcu.es/victimasGCFPortal/detalle.form?idpersona=52168

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/10915345

Josep Salat Florensa. Va tenir un comerç a La Prosperitat, fou el tresorer del Casal Català Republicà de Les Roquetes i no sabem si la dictadura franquista li represalià.

Andreu Suñé Coll. Va ser el president del Casal Català Republicà de Les Roquetes i no sabem si la dictadura franquista li represalià.

Manel Vidal Giralt. Va viure a La Prosperitat, fou el contador del Casal Català Republicà de Les Roquetes i no sabem si la dictadura franquista li represalià.

Sigles

BeC: Barcelona en Comú

CCOO: Comisiones Obreras

CNT: Confederación Nacional del Trabajo

ERC: Esquerra Republicana de Catalunya

FAI: Federación Anarquista Ibérica

HOAC: Hermandad Obrera de Acción Católica

ICV: Iniciativa per Catalunya Verds

JJLL: Juventudes Libertarias

JOC: Joventut Obrera Cristiana

JSU: Juventudes Socialistas Unificadas

PCC: Partit Comunista de Catalunya

PCE: Partido Comunista de España

PSC: Partit dels Socialistes de Catalunya

PSUC: Partit Socialista Unificat de Catalunya