Els faristols a en Josep Lluís Facerías, en Salvador Alloza i les Madres de la Plaza de Mayo

La Taula Unitària de Nou Barris per la República ha rebut un correu electrònic dels Serveis a les Persones i de Territori (Districte de Nou Barris) on ens informa sobre la situació dels faristols a en Josep Lluís Facerías, en Salvador Alloza i les Madres de la Plaza de Mayo i hem escrit a la Regidoria de Memòria Democràtica de l’Ajuntament de Barcelona per a expressar el nostre parer i demanar que s’aprovin els faristols i es dignifiquin les plaques existents.