“Conduint per l’esquerra” de Josep Maria Folch i Torres a la nostra pàgina web

La família Folch-Rísquez va col·laborar en l’homenatge que vam organitzar en record del nostre company Josep Maria Folch i Torres i ha posat a la disposició de la Taula Unitària de Nou Barris per la República el seu llibre Conduint per l’esquerra.

Volem agrair-los aquest gest de generositat, compartint un testimoniatge de primera mà d’un moment històric i fent-lo accessible a les persones interessades o estudioses de la matèria. El text explica moltes anècdotes, records, entremaliadures i una evolució personal que, a diferència d’altres autobiografies, fan més humà al seu protagonista.

En la part que més ens interessa, parla de la postguerra, la detenció del seu avi, la condemna al seu pare per ser l’alcalde de Vilavert durant els últims mesos de la República, el seu ingrés en la JOC, l’inici de la seva activitat sindical a Montesa, dels seus companys de feina, del matrimoni amb la Rosa María Rísquez Gómez, de com va col·laborar amb ella i el seu sogre Claudio en la confecció i el transport de propaganda clandestina pel PCE de Córdoba, del naixement de la Carme i en Josep, la incorporació al PSUC i la seva participació en diferents congressos i trobades clandestines a França.

La militància política li va portar a assumir un compromís amb l’organització sindical del partit, establí contactes amb persones del cristianisme progressista (HOAC i JOC), socialistes (MSC i ASO-UGT) o vinculades al PSUC, algunes d’elles veïnes de Nou Barris n’Ángel Alcázar Aznar, en Luis Moscoso Moscoso, en Juan Navarro García, el seu amic en Josep Pujol Bardolet i n’Ángel Rozas Serrano “García”, “Máximo” i “Ancar”), i es reuniren a la parròquia de sant Miquel de Cornellà per a preparar l’assemblea de la Comisión Obrera de Barcelona a l’església de sant Medir. El 20 de novembre de 1964 van aprovar unes reivindicacions comunes (el salari mínim de dues-centes pessetes diàries, l’escala mòbil, el dret de vaga i la llibertat sindical) i iniciaren una recollida de signatures als centres de feina.

El 10 de febrer de 1965 es va celebrar una altra assemblea a sant Medir, on parlaren d’exigir la igualtat de drets per a les dones, decidiren lliurar les signatures el 23 de febrer al Sindicato Vertical i reberen el suport de l’ASO-UGT, el FOC, el MSC i el PSUC. La COB va promoure una segona manifestació pel 16 de març, però la policia detingué a la majoria dels seus responsables i el Tribunal de Orden Público jutjà al sumari 31/1965 a n’Ángel Alcázar, en Luis Moscoso, en Juan Navarro, en Josep Pujol i n’Ángel Rozas per propaganda il·legal i organitzar les manifestacions, mentre que en Josep Maria Folch i Torres s’amagà durant quatre mesos a un lloc no identificat del passeig de Valldaura i s’exilià a França. La Rosa Rísquez Gómez va repartir els fons de solidaritat del PSUC entre les esposes dels militants detinguts, després es reuní amb en Josep Maria i la família no tornà fins al 1970.

Aquesta data posa punt final a les memòries i, malgrat que en Josep Maria sempre va voler escriure una segona part, la malaltia l’impedí narrar les seves experiències a l’AVV La Guineueta, els anys dels primers ajuntaments democràtics, la seva activitat com a conseller del PSUC al Districte de Nou Barris, la transformació del partit en ICV, el seu pas per la Taula Unitària de Nou Barris per la República i la il·lusió que desfermà en ell el projecte de Barcelona en Comú.

La versió electrònica que publiquem és un dels esborranys en els quals treballà en Josep Maria, per la qual cosa poden existir diferències respecte a la versió final en paper.

Ignacio José Castaño Pacho

Referències

Comisión Obrera : boletín informativo de las Comisiones Obreras de Barcelona. 1965

https://cgtcatalunya.cat/memoriahistorica/cataleg/pdf/ccoo/ccoo_territoris/ccoo_barcelona/comision_obrera_1965/1965/comisionobr_n1_sd_co.pdf

https://ahcbdigital.bcn.cat/es/hemeroteca/visualizador/ahcb-d089345

Conduint per l’esquerra. 2017. Josep Maria Folch i Torres. ISBN: 97815441036413

https://noubarrisperlarepublica.org/wp-content/uploads/2022/06/Conduint_per_esquerra_2017_Josep_Maria_Folch.pdf

Unidad documental compuesta 01.01.26. Sumario del Tribunal de Orden Público 31/1965

https://ccoo.cat.accesstomemory.net/navarro-garcia-juan-barcelona-sumari-top-31-1965

Taula de sigles

ASO: Alianza Sindical Obrera

HOAC: Hermandad Obrera de Acción Católica

ICV: Iniciativa per Catalunya Verds

JOC: Joventut Obrera Cristiana

MSC: Moviment Socialista de Catalunya

PCE: Partido Comunista de España

PSUC: Partit Socialista Unificat de Catalunya

UGT: Unión General de Trabajadores