Avui els jardins de la segona República, demà la plaça de la República a Nou Barris

Avui no amaguem la nostra alegria en veure el nom de “Jardins de la Segona República”
i el monòlit en homenatge a tots els lluitadors i lluitadores per la República de Nou
Barris inaugurats el 14 d’abril de 2012, a l’entrada del parc de la Guineueta, durant
la commemoració organitzada per la Taula Unitària de Nou Barris per la República…

… però també demanem un últim esforç a l’Ajuntament davant el clam de la
ciutadania de Barcelona: fer realitat la plaça de la República en Nou Barris.