Directa es fa ressò dels problemes amb els faristols a en Josep Lluís Facerías, en Salvador Alloza i les Madres de la Plaza de Mayo

La Directa s’ha fet ressò de la carta de la Taula Unitària de Nou Barris per la República adreçada a la Regidoria de Memòria Democràtica de l’Ajuntament de Barcelona on demanàvem la instal·lació dels faristols commemoratius a en Josep Lluís Facerías, en Salvador Alloza i les Madres de la Plaza de Mayo i la dignificació les plaques existents.

Directa: https://directa.cat/entitats-de-nou-barris-denuncien-censura-de-lajuntament-en-el-faristol-dhomenatge-al-maquis-facerias/

Taula Unitària de Nou Barris per la República: https://noubarrisperlarepublica.org/cat/activitats-de-la-taula/faristols-josep-lluis-facerias-salvador-alloza-madres-plaza-mayo-nou-barris/