D’ón ve el nombre ‘dels Quinze’?

Una exposició recorda el nom popular ‘dels Quinze’ i des de Betevé ho comenten a les notícies.