Maria Lluïsa Serralta González

Maria Lluïsa Serralta González ha muerto ayer, pero su recuerdo nos acompañara siempre que hablemos de la historia del Centre de Cultura Popular Freire (Centre de Formació de Persones Adultes Freire), el Centre d’Estudis Populars de Roquetes – Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris y la AVV Verdum.

Que la tierra te sea leve Maria.

Educar des de les perifèries. L’Escola d’Adults Freire (Nou Barris, Barcelona, 1972-1986). Educació i Història: Revista d’Història de l’Educació 36: 25-42 (2020). Enrique Tudela Vázquez

https://doi.org/10.2436/20.3009.01.245

Maria Lluïsa Serralta, figura clau de l’Arxiu. 2022. Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris

http://arxiuhistoric.blogspot.com/2022/03/maria-lluisa-serralta-figura-clau-de.html

Mor Maria Lluïsa Serralta, activista i cofundadora de l’Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris. 2022. Ruth Rodríguez. Betevé

https://beteve.cat/societat/mor-maria-lluisa-serralta-activista-cofundadora-arxiu-historic-roquetes-nou-barris/